Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPInstrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż

Zakres oferowanych usług na etapie planowania i prowadzenia inwestycji:

 • Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla planowanych inwestycji
 • Uzgodnienia projektów budowlanych pod względem przeciwpożarowym.
 • Projektowanie i uzgadnianie projektów instalacji służących ochronie przeciwpożarowej
 • Nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Przygotowanie obiektów do odbiorów przez Państwową Straż Pożarną

Zakres oferowanych usług na etapie użytkowania obiektu:

 • Opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowywanie planów ewakuacyjnych obiektów
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej na życzenie klienta z praktycznymi pokazami zastosowania podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Oceny zgodności obiektów z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • Analizy zagrożenia wybuchem
 • Doradztwo techniczne w sprawach ochrony przeciwpożarowej
 • Ocena i analizy zagrożeń pożarowych i wybuchowych związanych z wytwarzaniem, przerabianiem i magazynowaniem materiałów i substancji niebezpiecznych

 

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze