Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPInstrukcje ppoż. i BHP

Instrukcje przeciwpożarowe

 

 

222 XO - 01

Instrukcja alarmowania.

 

222 XO- 02

Ogólna instrukcja ppoż.

 

222 XO- 03

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

222 XO- 04

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych

 

222 XO- 07

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi

 

222 XO- 08

Instrukcja postępowanie na wypadek pożaru dla budynków magazynowych

 

222 XO- 09

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych

 

222 XO- 10

Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży

 

222 XK- 11

Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (paliwo do silników diesla)

 

222 XK- 12

Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna)

 

222 XO- 13

Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

 

222 XO- 14

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych

 

222 XO- 15

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego

 

222 XP - 16

Instrukcja sygnałów alarmowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje BHP


422 XO - 01

Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali

 

422 XO - 02

Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych C.O.

 

422 XO- 03

Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego

 

422 XO- 05

Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach

 

422 XO- 06

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

 

422 XO- 07

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze szlifierek

 

422 XO- 08

Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

 

422 XO- 11

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki

 

422 XO- 13

Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - dwuczęściowa

 

422 XO-13M

Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - skrócona

 

422 XO- 14

Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek

 

422 XO- 15

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki kolumnowej

 

422 XO- 16

Instrukcja BHP przy szlifierkach ściernicowych

 

422 XO- 21

Instrukcja BHP pilarki tarczowej do drewna

 

422 XO- 22

Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)

 

422 XO- 25

Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej

 

422 - 26

Instrukcja użytkowania hydrantu wewnętrznego (dostępna w formacie A i C)

 

422 XO- 27

Instrukcja ratowania osób porażonych prądem

 

422 XO- 28

Wykaz prac wzbronionych kobietom

 

422 XO- 29

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

 

422 XO- 30

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach stolarskich

 

422 XO- 31

Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna

 

422 XO- 32

Instrukcja BHP przy obsłudze pił taśmowych

 

422 XO- 33

Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do obróbki drewna

 

422 XO- 34

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do obróbki drewna

 

422 XO- 35

Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy

 

422 XO- 36

Instrukcja BHP dla obsługi giętarki mechanicznej

 

422 XO- 37

Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej

 

422 XO- 38

Instrukcja BHP dla obsługi pras mimośrodowych

 

422 XO- 39

Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi (technicznymi)

 

422 XO- 41

Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza

 

422 XO- 43

Instrukcja BHP dla wulkanizatora opon i dętek pojazdów mechanicznych

 

422 XO- 46

Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości

 

422 XO- 47

Instrukcja BHP dla pracownika montującego urządzenia na dachu

 

422 XO- 50

Instrukcja BHP obsługi wyciągarki budowlanej

 

422 XO- 51

Instrukcja BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego

 

422 XO- 52

Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach

 

422 XO- 54

Instrukcja BHP dla placówek handlowych

 

422 XO- 58

Instrukcja obsługi apteczki

 

422 XO- 59

Instrukcja przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej

 

422 XO- 61

Instrukcja przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów

 

422 XO- 62

Instrukcja ABC pierwszej pomocy (obrazkowo-tekstowa)

 

422 XO- 64

Instrukcja dla kotłowni gazowych

 

422 XO- 65

Instrukcja dla kotłowni olejowych

 

422 XO- 66

Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów

 

422 XO- 67

Instrukcja przy eksploatacji elektromagnetycznej linii kablowej

 

422 XO- 68

Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu

 

422 XO- 69

Instrukcja obsługi maszyny do mielenia mięsa - elektrowilka

 

422 XO- 70

Instrukcja obsługi patelni elektrycznej

 

422 XO- 71

Instrukcja obsługi obieraczki do ziemniaków

 

422 XO- 72

Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń

 

422 XO- 75

Instrukcja magazynowania i transportu butli z gazami technicznymi

 

422 XO- 76

Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych

 

422 XO- 78

Instrukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych

 

422 XO- 79

Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów

 

422 XO- 80

Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu art. przemysłowymi

 

422 XO- 81

Instrukcja dla pracowników zatrudnionych w handlu art. spożywczymi

 

422 XO- 82

Instrukcja BHP w punktach małej gastronomii

 

422 XO- 83

Instrukcja BHP na stanowisku hakowego

 

422 XO- 84

Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego

 

422 XO- 85

Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej

 

422 XO- 86

Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci do 1 kV

 

422 XO- 87

Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych

 

422 XO- 88

Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół

 

422 XO- 89

Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach

 

422 XO- 90

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin

 

422 XO- 91

Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem

 

422 XO- 92

Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu tynkarskiego

 

422 XO- 93

Instrukcja BHP przy obsłudze krawędziarki

422 XO- 94

Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki tarczowej do cięcia asfaltu, kamienia, betonu, płytek ceramicznych i metali

 

422 XO- 95

Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego

 

422 XO- 96

Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych

 

422 XO- 97

Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności

 

422 XO- 98

Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy wędlin i sera

 

422 XO- 99

Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy

 

422 XO-100

Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)

 

422 XO-101

Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk

 

422 XO-102

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń

 

422 XO-103

Instrukcja transportu, przechowywania, mycia i dezynfekcji jaj konsumpcyjnych

 

422 XO-104

Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych

 

422 XO-105

Instrukcja higieny osobistej pracowników

 

422 XO-106

Dobra praktyka produkcyjna (GMP)

 

422 XO-107

Instrukcja postępowania pracowników w zakładzie z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej HACCP

 

422 XO-108

Instrukcja sanitarna dla transportu żywności

 

422 XO-109

Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposobu magazynowania

 

422 XO-110

Instrukcja BHP przy pracach na wysokości

 

422 XO-111

Instrukcja sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 

422 XO-112

Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki do metalu

 

422 XO-113

Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

 

422 XO-114

Instrukcja BHP przy produkcji wyrobów gumowych

 

422 XO-115

Instrukcja BHP dla magazynu smarów i olejów

 

422 XO-116

Instrukcja BHP przy prasowaniu żelazkiem

 

422 XO-117

Instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni

 

422 XO-118

Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych

 

422 XO-120

Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich

 

422 XO-121

Instrukcja sanitarna dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej

 

422 XO-122

Instrukcja BHP przy produkcji, transporcie i obrocie wyrobów pirotechnicznych

 

422 XO-123

Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

 

422 XO-124

Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

 

422 XO-125

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

 

422 XO-126

Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych

 

422 XO-127

Instrukcja kotłów warzelnych

 

422 XO-128

Instrukcja krajalnicy do pieczywa

 

422 XO-129

Instrukcja stołu podgrzewczego

 

422 XO-130

Instrukcja elektrycznego podgrzewacza wody

 

422 XO-131

Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym

 

422 XO-132

Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów

 

422 XO-133

Instrukcja BHP obsługi maszyn do zmywania naczyń

 

422 XO-134

Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków

 

422 XO-135

Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (owady, insekty, gryzonie, ptaki)

 

[800-94] - Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [M] - 150x200mm

 

 

[800-99] - Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [M] - 150x200m

 

 

 

 

Instrukcje przeciwpożarowe

 

 

222 XO - 01

Instrukcja alarmowania.

 

222 XO- 02

Ogólna instrukcja ppoż.

 

222 XO- 03

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

222 XO- 04

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych

 

222 XO- 07

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi

 

222 XO- 08

Instrukcja postępowanie na wypadek pożaru dla budynków magazynowych

 

222 XO- 09

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych

 

222 XO- 10

Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży

 

222 XK- 11

Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (paliwo do silników diesla)

 

222 XK- 12

Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna)

 

222 XO- 13

Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

 

222 XO- 14

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych

 

222 XO- 15

Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego

 

222 XP - 16

Instrukcja sygnałów alarmowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcje BHP

422 XO - 01

Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali

 

422 XO - 02

Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych C.O.

 

422 XO- 03

Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego

 

422 XO- 05

Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach

 

422 XO- 06

Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników

 

422 XO- 07

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze szlifierek

 

422 XO- 08

Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką

 

422 XO- 11

Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki

 

422 XO- 13

Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - dwuczęściowa

 

422 XO-13M

Instrukcja Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - skrócona

 

422 XO- 14

Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek

 

422 XO- 15

Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki kolumnowej

 

422 XO- 16

Instrukcja BHP przy szlifierkach ściernicowych

 

422 XO- 21

Instrukcja BHP pilarki tarczowej do drewna

 

422 XO- 22

Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)

 

422 XO- 25

Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej

 

422 - 26

Instrukcja użytkowania hydrantu wewnętrznego (dostępna w formacie A i C)

 

422 XO- 27

Instrukcja ratowania osób porażonych prądem

 

422 XO- 28

Wykaz prac wzbronionych kobietom

 

422 XO- 29

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

 

422 XO- 30

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach stolarskich

 

422 XO- 31

Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna

 

422 XO- 32

Instrukcja BHP przy obsłudze pił taśmowych

 

422 XO- 33

Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do obróbki drewna

 

422 XO- 34

Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do obróbki drewna

 

422 XO- 35

Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy

 

422 XO- 36

Instrukcja BHP dla obsługi giętarki mechanicznej

 

422 XO- 37

Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej

 

422 XO- 38

Instrukcja BHP dla obsługi pras mimośrodowych

 

422 XO- 39

Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi (technicznymi)

 

422 XO- 41

Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza

 

422 XO- 43

Instrukcja BHP dla wulkanizatora opon i dętek pojazdów mechanicznych

 

422 XO- 46

Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości

 

422 XO- 47

Instrukcja BHP dla pracownika montującego urządzenia na dachu

 

422 XO- 50

Instrukcja BHP obsługi wyciągarki budowlanej

 

422 XO- 51

Instrukcja BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego

 

422 XO- 52

Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach

 

422 XO- 54

Instrukcja BHP dla placówek handlowych

 

422 XO- 58

Instrukcja obsługi apteczki

 

422 XO- 59

Instrukcja przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej

 

422 XO- 61

Instrukcja przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów

 

422 XO- 62

Instrukcja ABC pierwszej pomocy (obrazkowo-tekstowa)

 

422 XO- 64

Instrukcja dla kotłowni gazowych

 

422 XO- 65

Instrukcja dla kotłowni olejowych

 

422 XO- 66

Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów

 

422 XO- 67

Instrukcja przy eksploatacji elektromagnetycznej linii kablowej

 

422 XO- 68

Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu

 

422 XO- 69

Instrukcja obsługi maszyny do mielenia mięsa - elektrowilka

 

422 XO- 70

Instrukcja obsługi patelni elektrycznej

 

422 XO- 71

Instrukcja obsługi obieraczki do ziemniaków

 

422 XO- 72

Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń

 

422 XO- 75

Instrukcja magazynowania i transportu butli z gazami technicznymi

 

422 XO- 76

Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych

 

422 XO- 78

Instrukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych

 

422 XO- 79

Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów

 

422 XO- 80

Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu art. przemysłowymi

 

422 XO- 81

Instrukcja dla pracowników zatrudnionych w handlu art. spożywczymi

 

422 XO- 82

Instrukcja BHP w punktach małej gastronomii

 

422 XO- 83

Instrukcja BHP na stanowisku hakowego

 

422 XO- 84

Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego

 

422 XO- 85

Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej

 

422 XO- 86

Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci do 1 kV

 

422 XO- 87

Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych

 

422 XO- 88

Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół

 

422 XO- 89

Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach

 

422 XO- 90

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia środkami ochrony roślin

 

422 XO- 91

Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem

 

422 XO- 92

Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu tynkarskiego

 

422 XO- 93

Instrukcja BHP przy obsłudze krawędziarki

422 XO- 94

Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki tarczowej do cięcia asfaltu, kamienia, betonu, płytek ceramicznych i metali

 

422 XO- 95

Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego

 

422 XO- 96

Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych

 

422 XO- 97

Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności

 

422 XO- 98

Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy wędlin i sera

 

422 XO- 99

Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy

 

422 XO-100

Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)

 

422 XO-101

Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk

 

422 XO-102

Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń

 

422 XO-103

Instrukcja transportu, przechowywania, mycia i dezynfekcji jaj konsumpcyjnych

 

422 XO-104

Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych

 

422 XO-105

Instrukcja higieny osobistej pracowników

 

422 XO-106

Dobra praktyka produkcyjna (GMP)

 

422 XO-107

Instrukcja postępowania pracowników w zakładzie z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej HACCP

 

422 XO-108

Instrukcja sanitarna dla transportu żywności

 

422 XO-109

Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposobu magazynowania

 

422 XO-110

Instrukcja BHP przy pracach na wysokości

 

422 XO-111

Instrukcja sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 

422 XO-112

Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki do metalu

 

422 XO-113

Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej

 

422 XO-114

Instrukcja BHP przy produkcji wyrobów gumowych

 

422 XO-115

Instrukcja BHP dla magazynu smarów i olejów

 

422 XO-116

Instrukcja BHP przy prasowaniu żelazkiem

 

422 XO-117

Instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni

 

422 XO-118

Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych

 

422 XO-120

Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich

 

422 XO-121

Instrukcja sanitarna dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej

 

422 XO-122

Instrukcja BHP przy produkcji, transporcie i obrocie wyrobów pirotechnicznych

 

422 XO-123

Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego

 

422 XO-124

Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego

 

422 XO-125

Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

 

422 XO-126

Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych

 

422 XO-127

Instrukcja kotłów warzelnych

 

422 XO-128

Instrukcja krajalnicy do pieczywa

 

422 XO-129

Instrukcja stołu podgrzewczego

 

422 XO-130

Instrukcja elektrycznego podgrzewacza wody

 

422 XO-131

Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym

 

422 XO-132

Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów

 

422 XO-133

Instrukcja BHP obsługi maszyn do zmywania naczyń

 

422 XO-134

Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków

 

422 XO-135

Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (owady, insekty, gryzonie, ptaki)

 

[800-94] - Ostrzeżenie przed substancjami toksycznymi

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [M] - 150x200mm

 

[800-99] - Ostrzeżenie przed wysokim ciśnieniem

Dostępne materiały

 • [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm
 • [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

 • [M] - 150x200m

 

 

 

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze