Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPPrzeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic

Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic, gaśnic przewoźnych i agregatów

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 ) § 3. 

2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

 

Zakres wykonywanych czynności:

Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

-  oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
-  dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
-  sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
-  sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
-  naklejenie kontrolki z datą następnego badania.
Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

-  sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
-  napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
-  wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
-  w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania,
-  naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Przeglądy wykonujemy u klienta ( obszar działania – teren całego kraju ) oraz w naszym punkcie serwisowym w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 106.

Naprawy wykonujemy w naszym warsztacie.

Wyposażenie naszego warsztatu:

 

Testy gaśnic Testy gaśnic Testy gaśnic Testy gaśnic Testy gaśnic Testy gaśnic Testy gaśnic 

 

 

Nasz warsztat jest pod stałą kontrolą producentów gaśnic i na potwierdzenie wysokiego poziomu świadczonych usług,  dostaliśmy autoryzację na wykonywanie czynności serwisowych i przywracanie po naprawie wzorca na który producent uzyskał certyfikat.

Certyfikat Certyfikat

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze