Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPSystemy oddymiania

Dostarczamy i montujemy systemy oddymiania budynków i dróg ewakuacyjnych.

Systemy wykonane są w oparciu o urządzenia firmy Mercor.

 

Okienne systemy oddymiania mcr OSO

Systemy wentylacji i oddymiania Systemy wentylacji i oddymiania Systemy wentylacji i oddymiania Systemy wentylacji i oddymiania 

Przeznaczenie:

 • odprowadzanie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem okien głównie na klatkach schodowych budynków użyteczności publicznej, w pasażach i atriach centrów handlowych
 • przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego
 • napowietrzanie (zapewnienie dostatecznego dopływu świeżego powietrza) w obiektach, gdzie oprócz okien zastosowano układ automatycznego napowietrzania


Możliwe jest wykorzystanie mcr OSO w systemie okien wbudowanych w budynku. Istotną cechą okien w systemie oddymiania jest sprawność działania - otwierania i zamykania. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, nie powodujące zakleszczania się tych elementów.

Typy okien do stosowania w okiennym systemie oddymiania mcr OSO:

 • okna oddymiające uchylne od góry lub od dołu (na zewnątrz lub do wewnątrz obiektu)
 • okna oddymiające uchylne o pionowej osi otwierania (na zewnątrz lub do wewnątrz obiektu)
 • okna oddymiające uchylne o poziomej osi otwierania umieszczonej w połowie wysokości oknaWykonanie okien:

 • z drewna impregnowanego
 • z PCV o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie i wewnętrznymi kształtownikami stalowymi
 • z aluminium zabezpieczonego antykorozyjnie przez anodowanie lub lakierowanie


Elementy systemu:

 • okno o odpowiedniej konstrukcji
 • urządzenia sterujące: elektryczne centrale sterowania oddymianiem mcr9705 lub mcr0204, pneumatyczne skrzynki alarmowe
 • elementy wyzwalające: czujki dymu, czujki termiczne w systemach elektrycznych, termo-wyzwalacze w systemach pneumatycznych, bezpieczniki termiczne w zamkach zatrzaskowych (system ze sprężynami gazowymi), ręczne przyciski sterowania oddymianiem RPO-1
 • siłowniki uruchamiające okno: elektryczne wrzecionowe typu mcr W lub łańcuchowe mcr L, pneumatyczne typu P, sprężyny gazowe
 • konsole do siłowników
 • zamki zatrzaskowe do okien ze sprężynami gazowymi

Wyposażenie dodatkowe:

 • przyciski wentylacyjne LT
 • centrale automatyki pogodowej (mcr P054 lub WRS1b) z czujnikami wiatr/deszcz

 

Klapy dymowe, dymowo-wentylacyjne punktowe mcr Prolight Plus

Klapy dymowo-wentylacyjne Klapy dymowo-wentylacyjne Klapy dymowo-wentylacyjne Klapy dymowo-wentylacyjne

Przeznaczenie:
Klapy dymowe mcr Prolight Plus są samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi. Podstawową funkcją klap oddymiających mcr Prolight Plus jest odprowadzanie dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej z zamkniętych pomieszczeń (hale produkcyjne, magazynowe, budynki użyteczności publicznej, itp.) na zewnątrz obiektu.


Rodzaje klap dymowych:

 • jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
 • na podstawach prostych i skośnych
 • w szerokim zakresie wymiarów światła otworu i wysokości podstawy


Rodzaje wypełnienia skrzydła otwieralnego:

 • poliwęglan komorowy o grubości od 10 do 25 mm, o różnym stopniu transparentności i z różnymi współczynnikami przenikania ciepła
 • kopuły akrylowe pojedyncze, podwójne i potrójne
 • płyty poliwęglanowe lite
 • płyty warstwowe (np. aluminium – mat. izolacyjny – aluminium) – tzw. wypełnienie „ślepe”

Systemy otwierania skrzydeł:

 • elektryczne
 • pneumatyczne
 • pneumatyczno-elektryczne
 • mechaniczne (sprężyny gazowe)

Wszystkie te systemy sterowania mogą spełniać funkcję oddymiającą i oddymiająco-wentylacyjną. Klapy oddymiające mogą być wyzwalane zarówno ręcznie z poziomu użytkownika, jak i automatycznie, poprzez bezpieczniki termiczne, centrale oddymiania lub SAP. 

Typy:

 • z podstawą prostą - typ C, E
 • z podstawą skośną - typ NG
 • z podstawą prostą do klap dwuskrzydłowych - typ DVP
 • z podstawą okrągłą - typ R

W standardzie podstawy dostarczane są z izolacją termiczną gr. 20 mm. Istnieje możliwość indywidualnego doboru grubości i typu izolacji termicznej.
Wszystkie elementy stalowe klap są zabezpieczone powłoką cynkową.

Odmiany:

 •  do dachów z blach profilowanych - odmiana PR
KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze