Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPZabezpieczenie ogniochronne drewna

Zabezpieczenie ogniochronne drewna

 

Wykonujemy impregnacje ogniochronne konstrukcji i okładzin drewnianych i drewnopochodnych.

 

Lakier UNIEPAL-DREW

 

1-lakier-ogniochronny.jpg

 

 


Lakier UNIEPAL-DREW przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykończenia powierzchni elementów budowlanych z drewna oraz sklejki, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności (wg PN-02874:1996):

  • elementy z drewna o grubości co najmniej 20 mm - jako niezapalne,
  • elementy z drewna o grubości w zakresie 9 mm do 20 mm - jako trudno zapalne,
  • sklejka o grubości co najmniej 9 mm - jako trudno zapalna.

Okładzina ścienna z drewna o grubości co najmniej 20 mm i gęstości co najmniej 450 kg/m3, pomalowana lakierem UNIEPAL-DREW w ilości co najmniej 200 g/m2, została sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniająca ognia (wg PN-90/B-02667/Az1:2001).

 

 

 

Impregnat ogniochron

 

 

Przeznaczenie

Zabezpieczanie drewna i sklejki przed ogniem do stopnia NIEZAPALNOŚCI oraz grzybami i owadami – technicznymi szkodnikami drewna.

Miejsce stosowania

Więźby dachowe, odeskowania dachów, elementy konstrukcji ścian działowych itp.

 

 

 

 

Cechy produktu

  • ziała na zasadzie poboru ciepła i obniżenia stężenia tlenu i gazów palnych w strefie ognia,
  • po zabezpieczeniu impregnatem wg klasyfikacji ogniowej PN-EN 13501-1:2008 drewno i sklejka uzyskują cechy materiałów niezapalnych,
  • przy zabezpieczeniu przeciwogniowym uzyskuje się także zabezpieczenie drewna przed działaniem grzybów i owadów,
  • impregnat oferowany jest z zielonym lub czerwonym barwnikiem kontrolnym oraz w wersji bezbarwnej,
  • posiada wszystkie wymagane atesty i aprobaty

 

Fobos M-4

 6-impregnat-ogniochronny-fobos.jpg

 

 

Charakterystyka:

 

Fobos M-4 ma postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego

mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych -

potęgującym działanie biochronne. Jest produktem przeznaczonym do

konsewacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów

domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników

drewna. Nadaje drewnu cechę niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości

drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory

wodne preparatu.

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

tetraboran disodowy – 26 g, czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12--

C16-alkilodimetylo, chlorki – 17 g, butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu – 1,3

Zastosowanie:

Fobos M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów

budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. W szczególności

służy do zabezpieczania więźby dachowej, drewnianych elementów

podpodłogowych, drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz

konstrukcji nośnych z drewna. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu

z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem

wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie.

Fobos M-4 może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych

do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone

elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi.

 

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze