Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPZnaki uzupełniające fotoluminescencyjnych znaków ewakuacyjnych

Znaki uzupełniające fotoluminescencyjnych znaków ewakuacyjnych

 

 

[101-01] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[101-02] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w lewo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

 

[101-03] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w lewo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[101-04] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

·        [G] - 200x100mm

·        [AG] - 700x350mm

 

 

[101-05] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w lewo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[102-01] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)

Dostępne wymiary

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne materiały

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

·        [G] - 200x100mm

 

[102-02] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół w prawo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[102-03] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w górę w prawo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[102-05] - Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo (znak uzupełniający)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

 

[104-01] - Droga ewakuacyjna

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[104-02] - Wyjście awaryjne

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

·        [XE] - 200x600mm

 

[104-03] - Przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [A] - 100x100mm

 

[111-01] - Ciągnąć

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

Dostępne wymiary

·        [AA] - 150x50mm

 

[112-01] - Pchać

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

Dostępne wymiary

·        [AA] - 150x50mm

 

[120-01] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny A

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        50 x 65cm

 

[120-02] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny B

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        50 x 65cm

 

[120-03] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny C

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        50 x 65cm

 

[120-04] - Miejsce zbiórki do ewakuacji - punkt zborny D

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        50 x 65cm

 

[120-10] - Miejsce zbiórki do ewakuacji

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [XS] - 350 x 350 cm

 

[150] - Uwaga próg

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[151] - Uwaga niski strop

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

 

 

[152] - Uwaga stopień

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[153] - Okno ewakuacyjne

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [AF] - 100x50mm

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

 

[154] - Zakaz korzystania z windy w razie pożaru

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

 

[155] - Uwaga schody

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[156] - Uwaga strome schody

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

 

[806] - Emergency exit

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

·        [XE] - 600x200mm

 

[816] - Wejście

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[816-01] - Wyjście

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[816-05] - Wyjście exit

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

·        [G] - 200x100mm

 

[816-06] - Wejście entrance

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[817-01] - Pchać

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

·        [M] - 150x200mm

 

[818-01] - Ciągnąć

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

·        [M] - 150x200mm

 

[817-03] - Pchać/Push

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

·        [M] - 150x200mm

 

[818-03] - Ciągnąć/Pull

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu "JAC" o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

·        [M] - 150x200mm

 

[920-02] - Exit

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [G] - 200x100mm

 

[987-01] - Exit, w lewo

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

[987-02] - Exit, w prawo

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze