Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPZnaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej

Znaki uzupełniające ochrony przeciwpożarowej

 

 

[217-02] - Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w lewo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [G] - 200x100mm

 

[217-20] - Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Fire door Keep shut! (w prawo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [G] - 200x100mm

 

[217-05] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! Fire door Keep clear! (w lewo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [G] - 200x100mm

 

[217-50] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! Fire door Keep clear! (w prawo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [G] - 200x100mm

 

[217-04] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w lewo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

 

[217-40] - Drzwi przeciwpożarowe. Nie blokować! (w prawo)

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[808-01] - Zawór wodny pożarowy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

[808-02] - Hydrofor wody pitnej

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

 

[808-03] - Hydrofor przeciwpożarowy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

[808-04] - Wyjście na dach

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [B] - 300x100mm

 

[812] - Droga pożarowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[812-01] - Droga pożarowa. Nie zastawiać!

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[812-02] - Brama pożarowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[812-03] - Droga pożarowa. Nie parkować!

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

 

[808-05] - Pompownia tryskaczowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[808-06] - Pompownia hydrantowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [F] - 400x200mm

 

[808-07] - W razie pożaru zbić szybę młotkiem

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [C] - 150x150mm

 

[215-02] - Linia dozorowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        10 x 8 cm

 

[218-01] - Nawodniony pion gaśniczy

Dostępne materiały

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[225-01] - Dźwig przeciwpożarowy Fire lift

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[226-01] - Klapa przeciwpożarowa

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[227-01] - Ręczne uruchamianie drzwi przeciwpożarowych

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[228-01] - Nasady tłoczne instalacji tryskaczowej

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[229-01] - Przyłącze sieci hydrantowej wewnętrznej

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[229-02] - Zawór hydrantowy

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

 

[230] - Klucz do szafki hydrantowej znajduje się...

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[231] - Piasek gaśniczy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[232] - Koc gaśniczy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[854-05] - Wyłącznik bezpieczeństwa

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [XC] - 110x140mm

·        [E] - 200x200mm   (znak bez podpisu)

 

[211-01] - Zakaz składowania i przechowywania wszelkich materiałów

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [XN] - 500x700mm

·        [XW] - 270x200mm

 

[211-03] - Droga pożarowa. Nie zastawiać!

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

·         

Dostępne wymiary

·        [XW] - 270x200mm

·        [XQ] - 300x400mm

 

[211-04] - Nie zastawiać!

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

·         

Dostępne wymiary

·        [XW] - 270x200mm

·        [XQ] - 300x400mm

 

[211-02] - Nie zastawiać!

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [D] - 300x150mm

·        [F] - 400x200mm

 

[219-01] - Wyłącznik prądu

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

 

[219-02] - Główna tablica rozdzielcza

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[219-03] - Tablica rozdzielcza

Dostępne materiały

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [M] - 150x200mm

 

[219-04] - Główny wyłącznik prądu

Dostępne wymiary

·        [1] - Fotoluminescencyjna, samoprzylepna folia PCW o grubości 0,4 mm

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne materiały

·        [M] - 150x200mm

·        [L] - 105x148mm

 

[202-10] - Do gaszenia sprzętu komputerowego

Dostępne wymiary

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne materiały

·        [B] - 100x300mm

 

[231-13] - Ppoż. zbiornik wodny.....3

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AJ] - 200x140mm

 

[231-01] - Nie zastawiaj sprzętu ppoż.

Dostępne wymiary

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne materiały

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-02] - Piasek gaśniczy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-03] - Ppoż. zbiornik wody

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-04] - Droga pożarowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-05] - Wyjście na dach

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-06] - Sprzęt gaśniczy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-07] - Droga pożarowa nie zastawiać

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-08] - Koc gaśniczy

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

 

[231-09] - Gaśnica

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-10] - Syrena pożarowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-11] - Brama pożarowa

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

 

[231-12] - Kierunek drogi

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-14] - Hydrant

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

[231-15] - Brama pożarowa nie zastawiać

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

[231-16] - Do pompowni pożarowej

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AH] - 360x140mm

·        [AI] - 900x360mm

 

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze