Strona główna   O nas   Usługi   Sprzedaż   Kontakt   
USŁUGI
 »
Badania i pomiary instalacji i sieci hydrantowych


 »
Instrukcje, plany ewakuacyjne i szkolenia ppoż


 »
Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego


 »
Próby ciśnieniowe węży hydrantowych


 »
Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa gaśnic


 »
Systemy oddymiania i wentylacji pożarowej


 »
Zabezpieczanie ogniochronne drewna i stali


 »
Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych
 
SPRZEDAŻ
 »
Drzwi, klapy, wyłazy ppoż


 »
Szafki na gaśnicę, apteczki


 »
Gaśnice


 »
Hydrant


 »
Systemy oddymiania


 »
Węże i armatura pożarnicza


 »
Znaki ewakuacyjne, ppoż, BHPZnaki zakazu ochrony i higieny pracy

Znaki zakazu ochrony i higieny pracy wg PN-93/N-01256/03 oraz znaki uzupełniające

 

 

[600] - Zakaz gry w piłkę

Dostępne materiały

·         [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[601] - Ogólny znak zakazu (Wskazanie rodzaju zakazu na tablicy dodatkowej pod piktogramem)

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [K] - 225x225mm

 

[601-01] - Zakaz rozpalania grilla i ognisk

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości  mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

 

[602] - Zakaz przejścia

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

·        [XS] - 350x350mm

·        [XU] - 350x460mm

 

 

[603] - Zakaz picia wody (woda niezdatna do picia)

Dostępne materiały

·         [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·         [9] - Biała płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[604] - Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[604-01] - Zakaz wjazdu wózków. Nie dotyczy wózka danego obiektu

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[604-02] - Zakaz wjazdu

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[604-03] - Uwaga! Wózki widłowe

Dostępne materiały

·         [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·         [9] - Biała płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

·        [XE] - 200x600mm

 

[605] - Zakaz wstępu ze zwierzętami

Dostępne materiały

·        [5] - Fotoluminescencyjna, sztywna płyta o grubości 1,1 mm

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[605-01] - Zakaz wstępu ze zwierzętami

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[606] - Nieupoważnionym wstęp wzbroniony

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[607] - Zakaz używania drabiny

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[608] - Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie uruchamiać!)

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[608-01] - Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie włączać!)

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[608-02] - Zakaz uruchamiania maszyny, urządzenia (nie załączać!)

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[609] - Zakaz fotografowania

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[609-01] - Zakaz fotografowania i filmowania na terenie zakładu

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała lub płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[610] - Zakaz używania telefonów komórkowych

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[610-01] - Zakaz używania telefonów komórkowych

Dostępne materiały

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[611] - Zakaz spożywania posiłków

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[611-01] - Zakaz spożywania posiłków

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[612] - Zakaz wprowadzania rowerów

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[612-01] - Zakaz wprowadzania rowerów

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[613-01] - Zakaz wjazdu na rolkach

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[614] - Zakaz wchodzenia z lodami

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[614-01] - Zakaz wchodzenia z lodami

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

 

[615] - Zakaz filmowania

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[616] - Zakaz przebywania osób z rozrusznikiem serca

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

 

[617] - Zakaz przebywania pod ładunkiem

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[618] - Zakaz smarowania urządzeń w ruchu

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[619] - Zakaz przewozu osób na urządzeniach transportowych

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

 

[620] - Urządzenie pod napięciem. Zakaz polewania wodą

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[621] - Zakaz wylewania oleju, rozpuszczalników, substancji żrących itp.

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[622] - Zakaz wstępu z przedmiotami metalowymi

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[623] - Nie dotykać!

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[624] - Nie dotykać! Urządzenie pod napięciem!

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[625] - Zakaz wstępu z metalowymi inplantami

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[626] - Zakaz zdejmowania osłon podczas pracy urządzenia

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[627] - Zakaz wchodzenia na regały

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[628] - Zakaz używania sygnału dźwiękowego

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[629] - Zakaz wnoszenia broni

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

·        [XC] - 110x140mm

 

[631] - Zakaz deptania

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [AB] - 110x110mm

·        [J] - 225x275mm

 

[632] - Zakaz wyprowadzania psów

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[633] - Zakaz wyprowadzania psów

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[634] - Zakaz wchodzienia w obuwiu zewnętrznym

Dostępne materiały

·        [8] - Biała, samoprzylepna folia typu JAC o grubości 0,08 mm

·        [9] - Biała płyta o grubości 1 mm

Dostępne wymiary

·        [J] - 225x275mm

 

[520-01] - Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Przed wejściem załóż kask, okulary i słuchawki

Dostępne materiały

·        [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm


Dostępne wymiary

·        [AN] - 350x230mm

 

[520-02] - Zakaz przejścia. Droga transportowa

Dostępne materiały

·         [9] - Biała lub żółta, miękka płyta o grubości 0,5 mm


Dostępne wymiary

·        [AN] - 350x230mm

KONTAKT

EURO-POŻ Andrzej Zawadka
Adres:
Warszawska 106
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 82 65

EURO-POŻ - sprzęt ppoż., naprawa sprzętu ppoż., gaśnice, agregaty gaśnicze, gaśnice mińsk maz, naprawa gaśnic, legalizacja gaśnic, hydranty, badania hydrantów, pomiary hydrantów, oświetlenie ewakuacyjne, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, oddymianie, instalacje oddymiające, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, instrukcje ppoż., instrukcje BHP, szkolenia ppoż., szkolenia BHP, ochrona ppoż., uszczelnienia ppoż., zabezpieczenia ppoż., impregnaty ogniochronne, węże hydrantowe, węże pożarnicze